.: Εκθέσεις...

Φωτογραφικό υλικό από την πρόσφατη Έκθεση στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Μελισσιών με τίτλο Πολιτείες III.